Artist Statement(EN)
I explore the lure and influence of various media. For generations, we have been fed stereotypes and a romanticised world view, and with the rise of social media, we are increasingly exposed to this. We have to be successful in our careers, meet the beauty ideal, be in balance with ourselves, have a house that looks like a picture in a magazine and have a vibrant social life. Success seems to be within reach for everyone, if only you work hard enough. In my work, I reflect on this influence: how does it affect our self-image, our view of the world and the choices we make? 

I work with language, textiles, work on paper, photography, video and audio. I research and collect material that responds to the ideal image. In my work, I often highlight texts in which a subtle or compelling influence can be felt. In doing so, I tap into our moral intuition, without wanting to be moralistic or impose my opinion. Through statements or rhetorical questions, I address the viewer and tempt them to think critically and take a position themselves.


(NL)
In mijn werk verdiep ik me in de verleiding en beïnvloeding door diverse media. We worden al generaties lang met stereotypen en een geromantiseerd wereldbeeld gevoed en met de komst van sociale media worden we hier in nog grotere mate aan blootgesteld. We moeten succesvol zijn in onze carrière, voldoen aan het schoonheidsideaal, in balans zijn met onszelf, een huis hebben dat eruitziet als een plaatje uit een magazine en een bruisend sociaal leven hebben. Succes lijkt voor iedereen binnen handbereik, als je maar hard genoeg werkt. In mijn werk reflecteer ik op deze beïnvloeding: conformeren we ons aan deze invloed? Streven we naar een beter en succesvoller leven? En wat als we niet willen of kunnen voldoen aan het ideaalbeeld?

Ik werk met taal, textiel, werk op papier, fotografie, video en audio. Ik onderzoek en verzamel materiaal dat inspeelt op het ideaalbeeld. In mijn werk licht ik vaak tekst uit, waarin een subtiele of dwingende beïnvloeding voelbaar is. Hiermee ga ik in op onze morele intuïtie, zonder dat ik moralistisch wil zijn of mijn mening opleg. Via uitspraken of retorische vragen spreek ik de toeschouwer aan en verleid deze om kritisch na te denken en zelf een positie in te nemen.