Artist Statement

(EN)
My work focuses on the seduction and influence of various media. For generations, these media have fed our society with stereotypes and romanticised world views: success in our career, meeting the ideal of beauty, being in balance with ourselves, living in a picture-perfect house and having a vibrant social life. The rise of social media has only strenghted this worldview and exposes us to it daily. Success seems to be within reach for everyone, if you just work hard enough.

I work with language, textiles, work on paper, photography, video and audio. I research and collect material that responds to this ideal image. Language often occupies a central position in my work, through texts in which a subtle or compelling influence can be felt. In doing so, I address our moral intuition as a society, without wanting to be moralistic or put my opinion into it. I entice the viewer to think critically about the influence the media has on them.


(NL)
In mijn werk staat de verleiding en beïnvloeding door diverse media centraal. Deze media voeden onze samenleving al generaties lang met stereotypen en geromantiseerde wereldbeelden: succes in onze carrière, voldoen aan het schoonheidsideaal, in balans zijn met onszelf, wonen in een picture-perfect huis en een bruisend sociaal leven hebben. De komst van sociale media heeft dit wereldbeeld alleen maar versterkt en stelt ons hier dagelijks aan bloot. Succes lijkt voor iedereen binnen handbereik, als je hier maar hard genoeg voor werkt.

Ik werk met taal, werk op papier, textiel, fotografie, video en audio. Ik onderzoek en verzamel materiaal dat inspeelt op dit ideaalbeeld. In mijn werk neemt taal vaak een centrale positie in, door middel van teksten waarin een subtiele of dwingende beïnvloeding voelbaar is. Hiermee ga ik in op onze morele intuïtie als samenleving, zonder moralistisch te willen zijn of mijn mening erin te leggen. Ik verleid de toeschouwers om zelf kritisch na te denken over de invloed die de media op hen heeft.